Kwaliteitsbevordering

De fysiotherapeuten van onze praktijk staan ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en voldoen aan de eisen van dit register.

Dat betekent dat wij om onze registratie te behouden deelnemen aan verschillende na- en bijscholingscursussen, opleidingen, congressen en symposia.

 

Tevens maken we gebruik van een klantervaringsmonitor, om de kwaliteit van de geleverde zorg inzichtelijk te maken en te toetsen aan andere praktijken.

Wij vragen hiervoor onze cliënten een kwaliteits- en tevredenheid enquête in te vullen.

Daarnaast leveren wij geanonimiseerde patiëntgegevens aan de Landelijke Database Fysiotherapie.