Psychosomatische Fysiotherapie

De psychosomatische fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van spannings- of

stressklachten. Spanningsklachten kunnen zowel van lichamelijke als geestelijke aard zijn. Er is sprake van spanningsklachten als deze klachten verband houden met lichamelijke en/of psychische overbelasting (stress) en worden  ook wel psychosomatische klachten genoemd.

Naast de begeleiding bij psychosomatische klachten, richt de fysiotherapeut zich met zijn handelen ook op het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning. Omdat er een directe of indirecte samenhang bestaat tussen lichaam en geest komen beide aspecten in de behandeling aan de orde. Om uw stressreacties beter te kunnen begrijpen en waar mogelijk in gunstige zin te beïnvloeden, worden uw leef- en werkomstandigheden bij de behandeling betrokken. De therapeut leert u luisteren naar uw eigen lichaam.

Voor welke klachten?

De samenhang tussen de lichamelijke klachten en de psychische overbelasting is niet altijd direct duidelijk. Uw lichamelijke klachten treden meestal op de voorgrond en hebben bij medisch onderzoek geen duidelijke oorzaak opgeleverd. Veelal ervaart u zelf prikkelbaarheid, vermoeidheid en gevoelens van gespannenheid, die verband kunnen houden met bepaalde levensomstandigheden zoals:

 • grote werkdruk
 • conflicten
 • emotionele gebeurtenissen
 • relationele problemen
 • verlies van dierbaren
 • ernstige ziekteprocessen

Deze gebeurtenissen, zeker als deze langere tijd blijven bestaan, kunnen u zodanig uit evenwicht brengen dat er spanningsklachten ontstaan. Spanningsklachten kunnen zich op lichamelijk en psychisch niveau uiten. De meest voorkomende zijn:

Lichamelijke klachten:

 •  algemene vermoeidheid
 •  spier- en gewrichtsklachten
 •  nek- en rugklachten
 •  hoofdpijn
 •  maag- en buikklachten
 •  benauwdheid, druk op de borst
 •  duizeligheid en tintelingen in de armen en benen
 •  overmatig transpireren
 •  beverige of trillende handen
 •  hartkloppingen
 •  vaak verkouden en/of griep

Psychische klachten:

 •  lusteloosheid en geestelijke vermoeidheid
 •  prikkelbaarheid, onrust en gejaagdheid
 •  overactief zijn, niet stil kunnen zitten of staan
 •  onvoldoende greep op uw leven hebben
 •  het gevoel hebben uit balans te zijn
 •  neerslachtigheid, somberheid
 •  angstgevoelens en onzekerheid
 •  piekeren, concentratiestoornissen
 •  geheugenverlies
 •  slaapstoornissen
 •  neiging om moeilijke situaties te vermijden
 •  niet meer kunnen genieten en kunnen ontspannen
 •  overmatig eten, roken, alcohol- en koffiegebruik