Tarieven en Contracten

Ruigrok Fysiotherapie heeft contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars.

In deze contracten zijn onder meer afspraken gemaakt over tarieven en de wijze van declareren door de fysiotherapeut.

Onze praktijk stuurt de declaratie rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.

Cliënten zijn in principe zelf verantwoordelijk voor het in de gaten houden van het aantal behandelingen dat door hun zorgverzekeraar vergoed wordt. Dit is na te lezen in de verzekeringspolis.

Voor die verzekerden die geen Nederlandse zorgverzekeraar hebben, of voor diegenen die behandelingen krijgen die buiten hun zorgverzekeringspolis vallen, gelden vanaf 1 januari 2021 de volgende tarieven:

Zitting Fysiotherapie €  40,00
Zitting Manuele Therapie €  49,50
Zitting Kinderfysiotherapie €  49,50
Zitting Psychosomatische Fysiotherapie €  49,50
Groepszitting 2 personen €  40,00
Groepszitting 3 personen €  28,00
Groepszitting 4 personen €  21,00
Toeslag uitbehandeling €  13,00
Inrichtingstoeslag €    6,50
Eenmalig Fysiotherapeutisch consult €  64,50
Screening €  16,50
Intake en onderzoek na screening €  34,00
Intake en onderzoek na verwijzing €  50,50
Telefonische zitting €  40,00
Niet nagekomen afspraak     100%