Overige info

Klachtenregeling

Heeft u klachten over de behandeling of bent u ergens anders niet tevreden over, dan waarderen wij het dat u ons hierover informeert. Dit kan mondeling, schriftelijk of per e-mail naar ruigrokfysiotherapie@xs4all.nl

U mag er op vertrouwen dat wij uw klacht serieus nemen en vertrouwelijk behandelen.

Ruigrok Fysiotherapie is aangesloten bij de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

 

Privacyreglement

De fysiotherapeut houdt, om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De regels uit die wet zijn vastgelegd in een privacyreglement. Deze kunt u opvragen bij de praktijkeigenaar.

 

Betalingsvoorwaarden

Op onze fysiotherapeutische diensten zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing:

  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen de patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  • Afspraken dienen ten minste 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, brengen wij in rekening.
  • Rekeningen dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum betaald te zijn. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast deze maatregelen worden dan ook administratiekosten in rekening gebracht.